Samtalsterapi i Stockholm

Samtalsterapi med kognitiva lösningar

..till exempel terapi mot dålig självkänsla som tar Dig bort från ett destruktivt livsmönster och tankesätt som hindrar dig dagligen - hindrar dig från att dra mer fördel av din faktiska kapacitet - kanske också bort från ett på flera plan kostsamt, improduktivt begynnande beroende; av alkohol - droger - eller leva kvar i ett låst kärlekslöst parförhållande - bråk med barn och ungdomar - dina rädslor som leder till onödigt stress och slösande av Din värdefulla tid. Att dricka alkohol stjäl värdefull tid!

Samtalsterapi innerstan Stockholm

Eftersom vi BASTERAPI KUNGSGATAN 37 arbetar enligt kognitiva metoder försöker vi begränsa oss till 5-20 sessioner där vi är resultatinriktade. Hypnos och avslappning finns som komplement till samtalsterapin. Resultat vill vi nå i enlighet med det mål vi sätter upp för samtalsterapin men det är Ditt mående som sätter nivån på själva samtalet och Dina aktuella frågeställningar som står i fokus.

Det är Dina undringar och förhållningssätt ang. livets- självets- omgivningens- partners- ekonomins frågor som vi med vår utbildning och erfarenheter kan hjälpa Dig. Om det framkommer under samtalsterapins gång att Du kan ha fördel av annan terapi till exempel; 

  • stresshantering
  • hypnos terapi
  • psykoterapi
  • psykoanalys eller medicinsk behandling har vi behöriga terapeuter. Om medicinsk undersökning skulle vara önskvärd utförs denna av läkare och sjuksköterska.

Kliniken ligger på Kungsgatan 37 i Stockholm.
Om du har några funderingar, eller vill boka en tid, kontakta mig på mail: info@basterapi.se eller telefon: 0763 18 4554.

Kontakta oss för mer information