Samtalsterapi i Stockholm

Samtalsterapeut med kognitiva metoder

..till exempel terapi mot dålig självkänsla som tar Dig bort från ett destruktivt livsmönster och tankesätt som håller dig tillbaka i vardagen - hindrar dig att dra mer fördel av din slumrande kapicitet - kanske också bort från ett på flera plan kostsamt och improduktivt begynnande beroende av; alkohol - droger - leva kvar i ett låst parförhållande - bråk med barn och ungdomar - dina rädslor som leder till onödigt stress och slösande av Din värdefulla tid.

Samtalsterapi innerstan Stockholm

Eftersom vi BASTERAPI KUNGSGATAN 37 arbetar enligt kognitiva metoder försöker vi begränsa oss till 5-20 sessioner där vi är resultatinriktade. Resultat vill vi nå i enlighet med det mål vi sätter upp för samtalsterapin men det är Ditt mående som sätter nivån på själva samtalet och Dina aktuella frågeställningar som står i fokus.

Det är Dina undringar och förhållninssätt ang. livets- självets- omgivningens- parterns- ekonomins frågor som vi med vår utbildning och erfarenheter kan hjälpa Dig. Om det framkommer under samtalsterapins gång att Du kan ha fördel av annan terapi till exempel; 

  • stresshantering
  • hypnosterapi
  • psykoterapi
  • psykoanalys eller medicinsk behandling har vi behöriga terapeuter. Om medicinsk undersökning skulle vara önskvärd utförs denna av läkare och sjuksköterska.

Skriv till: info@basterapi.se: Telefon 08-662 88 06

Kontakta oss för mer information