Panikångest/Stress

Panikångest - Utbrändhet

Panikångest är ett tillstånd när generell ångest blir så kraftig att t ex. yrsel får hus, träd och omgivning att snurra bort ur synfältet - marken gungar likt vid jordbävning - närmiljöns ljud dämpas och koncentrationen fokuseras enbart inåt mot ett livshotande tillstånd där känslan av en snar död är förlamande intensiv. Utbrändhet kan vara en föraning till denna intensiva förlustkontroll.

Detta uppträder bara ibland vid vissa tider eller platser. Rädslan mellan attackerna att någon kan ha märkt att jag uppträder konstigt eller håller på att bli galen gör att jag inskränker min vardag till att bara göra sådant som känns tryggt och riskfritt. Jag undviker personer och situationer som kan leda till utlösandet av panikattacken. Jag är ständigt rädd för att attacken ska komma när jag minst anar. Dödsskräcken kan leda till att jag söker sjukdomsdiagnos för olika hotande fysiska symtom som saknar verkighetsförankring.

Många förknippar paniksyndromet med platser eller situationer typ tunnelbana, buss, varuhus, köer, att tala med andra personer - eller grupper av människor t ex. föredrag eller redovisningar på jobbet. Detta handikapp leder till ett inskränkt socialt liv och kanske hämmar både privata relationer och arbetskarriären som inte får sina rättvisa möjligheter. 

BASTERAPI KUNGSGATAN 37 hjälper Dig bemästra panikångesten med kognitiv terapi och individuellt träningsprogram. Hypnosterapi avlägsnar reaktionerna och får paniktankar att kling av.  
Kognitivterapi innebär att du lär dig ett nytt sätt att tänka och reagera på när vissa känslor gör sig påminda. Med vår mentala träning får du instrument och verktyg, som så småning om släcker ut de oönskade kopplingarna mellan känsla-tanke och Du lär dig agera och handla på ett mer adekvat och effektivare sätt.

Arbetsverktygen görs specifikt för Dig tillsammans med teapeuten, vilka Du tränar med mellan sessionerna. Du får olika uppgifter att lösa mellan sessionerna. I vissa situationer tränar Du under session ute i verkligheten med terapeuten som stöd, tex. åka buss, tunnelbana osv. Successivt ökas svårigheterna tills de oönskade reaktionerna klingat av och du känner dig besvärsfri. Detta medför ett effektivare och stabilare resultat, och även påskyndar ditt tillfrisknande. 

Tidsmässigt varierar naturligtvis behandlingens längd med hur länge symtomen funnits, dess styrka och intensitet. Vi börjar med en intervju och kartläggning och vidare till att efter ca 6-10 sessioner göra en utvärdering om en utfasning ska påbörjas eller inte. Arbetsmaterial ingår.  Skicka mejl till info@basterapi.se 

Kontakta oss för mer information