Livsfrågor

Livscoaching och existensiella frågor - Hur vill jag leva de återstående dagarna av mitt liv?

Någon gång i livet behöver de flesta människor reflektera och fördjupa sin inställning till relationer och grund-värdering gentemot omvärlden eller introspektivt. Allt efter vårt arv och förutsättningar från livets början och vad som har lagts till på gott och ont. Bli medveten om präglingar och traumatiska tillstånd eller de små förändringar som obemärkt färgar mina handlingar och tankesätt varje dag.

I vår terpeutiska roll är vi förtrogna vid det existentiella samtalet och kan dela med oss av livserfarenhet och kunskap. Samtalet kan handla om livet och döden. Om livet självt och dess påtvingande nödvändighet att utstå pendlandet mellan himmel och helvete; belöningar och rädslor; skuldkänsla och tillfredställelse. Ett samtal som kan ge dig tillfälle att vila från din inre krigszon. Att kunna lyfta från rastgårdens evigt rundgående tunga och hala lerstig. Lossa fotbojan och känna dig lättare till mods. Vi kan med vår kunskap och förståelse ge lindring i kämpandet och försöka hjälpa Dig att skapa en enklare strukturerad logik i tillvaron.

Bilden nedanför behöver ju inte vara en symbol för hur livet ska levas; tids nog är vi där. Så länge kan livet ha mening och slutet kanske inte alls så mörkt. Innanför grinden kan det kanske finnas ett ljus som vi inte ser just nu.  - Vad spelar det för roll om hundra år? -Talesättet är en bra utgångspunkt för det existentiella samtalet. En filosofisk insikt i sambanden mellan känslor och tankar och våra handlingar. Existentiell filosofi i kognitiv anda. Med visualisering och egna övningar i BASTERAPI:s mentala träningsprogram kan du stärka din jag-känsla för att bättre stå emot yttre påverkan, stress, ångest, och nedstämdhet.

Livsfrågor - Samtalsterapi innerstan Stockholm
  • Är jag till gagn för mitt liv eller bara andras? 
  • Har jag tid att inte försöka leva ett bättre och skonsammare liv? 
  • Kan man tävla i vem som lever längst? 
  • Det är aldrig försent att utveckla mina genuina 
  • tillgångar och släppa mina orimliga "wannabe" - krav!
  • Vad eller vem har stulit mitt liv och min entusiasm? 
  • Livet har sitt givna ramverk 
  • Hur många dagar har jag kvar?