Länkar

 • www.sseah.se
 • www.gaffaarthypnos.com
 • www.akelundkvist.se
 • www.can.se 
  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
 • www.aa.se 
  Anonyma Alkoholister
 • Länk Al-Anon 
  Al-Anon är en självhjälpsverksamhet för anhöriga till kemiskt beroende personer. Särskilda grupper, Alateen och ACOA (Adult Children Of Alcoholics) finns för tonårsbarn respektive vuxna barn till kemiskt beroende personer.
 • Länk ACOA 
  ACoA - Adult Children of Alcoholics/Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer - är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att vi vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden.

Kontakta oss för mer information