Alkoholproblem / Anhörig till missbruk

Många kan bryta vanans makt!

..kan du genom framtagna frågor och tester enkelt tydliggöra ditt dryckesmönster. Med samtal och adekvata verktyg kan vi tillsammans förstå hur något vid behov kan ändras. Vi har hjälpt hundratals människor att bryta sina vanor innan alkoholen nått en skadlig nivå. Hjälpt människor till ett skonsammare drickande, leva ett friare liv utan tvång och besvärande tankar om att ett problem är i antågande. 

Av befolkningen anses ca 10 % äga en överkänslighet mot alkohol. En allergiform som påverkar och ger oönskade reaktioner. Personen mår och far illa av drickandet och i den drabbades närhet finns dessutom 4-5 personer som indirekt drabbas av alkoholmissbruket.

Alkoholmottagningen Kungsgatan 37 Stockholm (sekretess) har terapeuter med lång erfarenhet som kan ge dig rådgivning, samtal och behandling kring alkoholens inverkan på människors fysiska och psykiska tillstånd. 

Vår inställning är att ingenting är rätt och ingenting är fel

Alkoholmissbruk och beroende är ett utbrett tillstånd (sjukdom) som drabbar fler än bara den som dricker för mycket. Familj, förhållanden, jobb och vänner känner och ser alkoholens nyckfulla och osäkra framfart hos den aktiva familjemedlemmen eller vännen. 
Utifrån påståendet att ingenting är rätt och ingenting är fel tar vi först och främst hänsyn till personens bästa. 

Varje person har en unik livssituation med ett eget förhållande till omvärlden, anhöriga och sin egen självkänsla. Genom Basterapi får den som befinner sig i ett alkoholberoende tillgång till en diplomerad alkoholterapeut som hjälper personen att hitta sin rätta nivå för ett sundare och lindrigare liv. Att utan skräck inför en tråkigt förändring, själv vara fri att avgöra vad som behöver justeras.

Anhörig - Medberoende - Familjen

Runt en missbrukare finns det ca 3-4 personer som är direkt medberoende till den missbrukandes beteende. De är anhöriga som anpassar sitt liv efter missbrukarens nycker och egoistiska tänkandet som själva missbruket framkallar.

Alltså bör alla anhöriga informeras och vara delaktiga under behandlingen. Detta är viktigt med tanke på att alla kan ses som medberoende av drogen eller alkoholen, som är i sig en högst besvärlig och oberäknelig extra familemedlem. Om tillfrisknandet ska vara varaktigt för misssbrukaren bör anhöriga och medberoende ha information angående prevention, återfallsrisker; lära sig tänka i nya banor och ta ett annat gynnsammare ansvar för sitt eget livs bästa.

BASTERAPI KUNGSGATAN 37 STOCKHOLM har kognitiv inriktad terapi för att komma tillrätta med denna typ av problem. Hypnosterapi kan också vara en avstressande lindring av det spända tillstånd som uppstår hos anhöriga.

Kontakta oss för mer information