Kognitiv inriktad terapi

KBT - Tanke - Känsla - Handling

Vi på BASTERAPI KUNGSGATAN 37 STOCKHOLM är specialiserade att med kognitiv terapi ändra olika beroende- och missbruksbeteendens inflytande på vår vardag. 
Verktygen i terapin, som också behandlar fobier, tvång, osäkerhet och sociala mönster på kognitiv väg, är individuellt framtagna och anpassade till varje persons hindrande livsmönster. Som hur tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt beteende i olika situationer. 

Den kognitiva terapin planeras tillsammans med Dig när vi träffas. Eftersom vi arbetar kognitivt och resultatinriktat (korttidsterapi med effektiva arbetsuppgifter) gör vi tillsammans upp en målsättning med terapin.  Oftast med ett schema på ca 5-8 sessioner. Som kan förlängas efter önskan eller avslutas utan skyldigheter enligt ömsesidig överrenskommelse.

Inom kognitiv beteendeterapi utgår man från en beteendeanalys av samspelet mellan tanke - känsla - beteende.

Grunden för analysen är att varje människa är unik, vilket gör terapin högst individualiserad. Kognitiv beteendeterapi grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärnings-, social- och kognitionspsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar av händelser och specifika handlingar i olika situationer som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas.

Under terapisessionerna lär Du dig att se sambandet mellan dessa faktorer. Kognitiv beteendeterapi är strukturerad och har ett målinriktat arbetssätt.

Man kan också populärt kalla terapin för en "utbildning i att bättre förstå sig själv" och ändra det som inte fungerar! Vi gör frivillig peronlighetstest för att se hur olika personlighetsdrag påverkar Din vardag; vilka som är bra och bör belönas och vilka som är mindre bra och bör omstruktureras. 
Arbetsmaterial är gratis och de individuella verktyg som arbetas fram ingår i priset.

Coaching: här kan du vidareutveckla ditt synsätt med och att lära dig utnyttja de nyvunna funktionerna efter att delproblemet är löst. Med visualisering, målprogrammering, framtidskartor och det nya tankesätten kan du gå vidare i din utveckling. Du kan närma dig dina livsmål och känna att Du utvecklas i riktning mot dem. En känsla att det är Du som klarar av och bestämmer hur ditt liv ska vara.

För prisuppgift och tidsbokning ring till 08-662 88 06 Skriv till info@basterapi.se

Läs även om vår tjänst samtalsterapi innerstan Stockholm

Kontakta oss för mer information